Available courses

دوره حضوری امنیت شبکه در 10 جلسه 4 ساعته

این دوره مفاهیم مربوط به کار با نرم‌افزار اکسل 2019 را از مقدماتی تا مطالبی چون استفاده از توابع، رسم نمودار، Pivot Table و Vlookup و IFS را آموزش می‌دهد

آموزش مجازی خسارت بیمه های آتش سوزی